اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

محمد حسن حسینی محمد حسن حسینی مدیر موسسه
محمد حسن حسینی مدیر موسسه مدیر موسسه فرهنگی هنری مجری شو و مدیر روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری خواجه نصیر الدین طوسی ,…. جزئیات پروفایل