اعضای تیم ما

محمد حسین قاسمی

مدیر فنی
……….

محمد حسن حسینی

مدیر عامل مجری شو
……….

سید مرتضی حسینی

مدیر محتوایی
……….

..........

..........
……….

امیر علی عبادا... نژاد

مدیر تیم گویندگان
……….

..........

..........
……….

کانسپت قالبی بی نظیر، زیبا و مدرن برای ساخت هر آنچه مد نظر دارید. پوسته ای ساخته شده با بروزترین متد برای خلق نسل جدید قالب ها. قالب کانسپت توسط علی نیازی به بهترین نحو بومی سازی و راستچین شده است.