درباره ما

اهداف ما

جذب هنرمند

جذب هنرمندان عرصه رسانه (مجری، گوینده، فیلمبردار، عکاس، طراح، و……) و ارتقاء سطحی علمی و هنری آنان در کنار تیمی مجرب در تمامی استان های کشور ادامه مطلب

معرفی

معرفی هنرمندان عرصه رسانه به بازار هدف در حوزه کاری مشخصی که در آن کسب تجربه کرده اند و در حال حاضر متخصص ادامه مطلب

آشنایی با ما

مجری شو فعال ترین سایت جامع مجریان و گویندگان ایران که از افراد مجرب و جوانان دغدغه مند تشکیل شده و هدف اصلی تیم برگزاری همایش های بین المللی و داخلی و هم چنین برگزار کننده همایش های داخلی و بین المللی، جالب بدونید که مجری شو کلی جوان خوش ذوق داره که با هنر هاشون در تمامی برنامه های فرهنگی یک روز متفاوت و به یاد ماندنی رو رقم میزنند که در قسمت تیم ما (گذاشتند لینک تیم) با آنها آشنا میشوید.

جزئیات بیشتر
 • فعال ترین سایت جامع مجریان و گویندگان ایران

   

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.