دوره تحصیل مجازی دانش آموزان (شبکه شاد)، در کرونا برگزار شد.

تحصیل مجازی دانش آموزان

دوره تحصیل مجازی دانش آموزان از سلسله وبینار های آکادمی کهکشان است که با همکاری موسسه خواجه نصیرالدین طوسی، موسسه تربیتی رسانه ای باران، موسسه فرهنگی هنری مجری شو برگزار شد . هدف از برگزاری این دوره توانمند سازی والدین برای مدیریت گوشی موبایل و دسترسی فرزندان به اینترنت بود.

دکتر سعید مدرسی کارشناس رسانه گفت: در دوران تحصیل مجازی دانش آموزان و مواجه فرزندان با رسانه ها دغدغه تربیتی خانواده ها بسیار بیشتر شد و توانمند سازی والدین در عرصه رسانه شکل نمی‌گیرد مگر اینکه نگاه مهارت آموز و سواد رسانه ای داشته باشند.
کارشناس فضای مجازی و رسانه ادامه داد: بدین منظور تربیت جامع و همه جانبه به اصطلاح ۳۶۰ درجه منطبق بر سند تحول بنیادین در شش ساحت تربیتی یک نگاه عمیق ایجاد میشود.
خانواده ها باید رسانه های نوین و مجازی و درگاه های رسانه ای را باید عمیقابشناسند، 
فرصت هایی که رسانه های نوین ایجاد میکنند برای رشد ۳۶۰ درجه و تهدید هوایی که ایجاد میشود و رشد همه جانبه را بشناسند و صیانت ایجاد کنند و فرصت ها را فراهم آورند.
مدیر موسسه تربیتی رسانه ای باران افزود: در دوره تحصیل مجازی دانش آموزان بیان شد که ما سه مدل مواجه میتوانیم داشته باشیم با رسانه های مختلف: نگاه خوش بینانه از سَر انفعال رخ می‌دهد، نگاه بد بینانه هم از سَر انفعال هست که بدلیل جهت نسبت به عرضه  رسانه هاست و یک نگاه واقع بینانه که هدفش تربیت ترازمند بین فرصت هایی که رسانه ها زمینه سازی میکنند برای تربیت در عصر دیجیتال و باید از آنها استفاده کرد و تهدید هایی را که ایجاد میکنند برای تربیت همه جانبه در نظر بگیریم .

مهندس ضابط گفت: در این ایام که فرزندان، بخش زیادی از زمان را باید در خانه باشند و آموزش های درسی را بصورت مجازی بگذرانند برای ما فرصت ها و تهدید هایی را فراهم میکند.
کارشناس رسانه در ادامه بیان کرد: اگر فرصت ها و تهدیدها را بدانیم و با راهکارهای این بستر آشنا باشیم می توانیم آسیب های آن را به حداقل و صفر برسانیم.
مدیر موسسه فرهنگی هنری خواجه نصیرالدین طوسی در پایان گفت: اگر از فرصت های بینظیری که آموزش مجازی در اختیار فرزندان ما قرار میدهد، آگاه باشیم، می‌توانیم حداکثر استفاده را از این فضا ببریم.

به اشتراک گذاشتن این نوشته در:

دسته بندی وبلاگ…

آخرین دیدگاه ها…